o nás

About_Us_generique_159x119%5BSK%5D.jpg

Antalis  na Slovensku

História spoločnosti

Antalis a.s. na Slovensku vznikla premenou spoločnosti Smoza a.s.

Spoločnosť Smoza, a.s., pôsobila na slovenskom trhu s papierom od roku 1996. Hneď vo svojich začiatkoch SMOZA dosiahla výrazný úspech a zaradila sa medzi tri najväčšie veľkoobchody s papierom na slovenskom trhu.

Úspech Smoza a.s. nezostal nepovšimnutý a v roku 2001 vstúpil do spoločnosti zahraničný kapitál – nadnárodná spoločnosť Antalis, ktorá je popredným svetovým distribútorom papiera a podporných komunikačných materiálov.

Vstupom zahraničného kapitálu sa začala transformácia spoločnosti, ktorá na jar roku 2004 vyvrcholila zmenou obchodného mena a vizuálnej identity. Zmena spoločnosti Smoza na Antalis bola dovŕšením zásadných zmien vo vnútri spoločnosti, ktoré prebiehali dlhší čas a mali svoj význam aj z hľadiska konkurencieschopnosti na medzinárodnom trhu.

  • NAŠE SILNÉ STRÁNKY 
  • Spoľahlivá logistika: najflexibilnejšie dodávky tovaru, rozhodujúci prvok nášho kvalitného servisu. Sila, flexibilita, spoľahlivosť - sme hrdí na to, že zákazníci sa môžu spoľahnúť na náš servis. V súčasnosti organizácia našich logistických činností garantuje najflexibilnejší donáškový servis.
  • Siná pro-zákaznícka orientácia: zamestnanci Antalisu sústreďujú svoju energiu na dosiahnutie spoločného cieľa - vytvorenie konkurenčnej výhody pre svojich zákazníkov cez nadpriemerný servis. Preto pre Vás Antalis vytvoril nástroje, ktoré Vám pomáhajú pri rizhodovaní, ako napr.: vzorky na požiadanie, alebo systém Papier podľa čísel.
  • Profesionálny team predajcov: naši ľudia: skutoční partneri. Pozorní k vašim potrebám a ochotní pomôcť svojou profesionálnou radou. systematické vzdelávanie a získané skúsenosti z nich robia skutočných odborníkov ponúkajúcich vám profesionálny servis.
  • Široké portfólio produktov: stále viac. Neustále rozširované portfólio produktov, poprední výrobcovia, svetoznáme ako aj dobre zavedené lokálne značky papiera, tým všetkým sa snažíme spĺńať vaše požiadavky.
  • Medzinárodné pôsobenie: len skutočný profesionál, ktorý spája dlhoročné skúsenosti z domáceho trhu s medzinárodným know-how je ten pravý partner pre vás. Pre našich zákazníkov to znamená stabilitu, výhody z rovnako kvalitného servisu v celej Európe a rovnako známych svetových značiek vo všetkých krajinách. A naviac, vďaka svojej sile môže Antalis dnes identifikovať potrebné inovácie produktov a služieb, ktoré vám v budúcnosti vytvoria pridanú hodnotu.