o nás

Culture_&_Values_259x194.jpg

Naša  kultúra

Kultúra spoločnosti Antalis je založená na hodnotách a princípoch chovania, ktorými sa pri spolupráci s našimi zákazníkmi riadia jednotlivci i celý tím.

Kľúčové hodnoty, ktorým veríme, sú pre nás nejdôležitejšie a ich plnenie nám pomáha vytvoriť pozitívnu, účinnú a úspešnú organizáciu.

 

Naše 4 kľúčové hodnoty: 

Tímový duch

Dôvera

Zodpovednosť

Otvorenosť zmenám

 

TÍMOVÝ DUCH

 • REŠPEKT - Chápeme a uznávame zručnosti a schopnosti iných. Rešpektujeme rôzne hodnoty a názory v každodenných činnostiachch.
 • OTVORENOSŤ a ÚPRIMNOSŤ - Zohľadňujeme odlišné myšlienky, koncepty a postupy. S ohľadom na vhodnosť a úprímnosť môže každý vysloviť svoje vlastné myšlienky otvorene.
 • UZNANIE - Dokážeme uznat úsilie a úspechy jednotlivcov, tímu i oddelenia. Požadujeme dodržiavanie hodnôt a zaisťujeme konštruktívnu spätnú väzbu.

 

DôVERA

 • PARTNERSTVO - Vytvárame osobné i tímové vzťahy na základe partnerstva, ktoré pracuje na spoločných záujmoch a cieľoch. Podporujeme ostatných, aby sme spoločne dosiahli stanovené ciele, ktoré prispievajú k dlhodobému cieľu našej spoločnosti.
 • PODPORA - Naše tímy sú vedené pevnou rukou. Povzbudzujeme svojich zamestnancov, aby neustále smerovali k pozitivnym výsledkom.
 • ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA - Naším primárnym cieľom je vyhovieť potrebám zákazníkov. Poskytujeme preto vynikajúci zákaznicky servis, rozvíjame a udržiavame dlhodobé obchodné partnerstvá.
 • INTEGRITA - Udržiavame a podporujeme zásady a normy, ktoré odrážajú kľúčové hodnoty spoločnosti. O zámeroch, myšlienkach a pocitoch hovoríme otvorene a priamo.

 

ZODPOVEDNOSŤ

 • PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI - Aktívne rozhodujeme o úlohách a cieľoch. Zisťujeme, či budú mať prijaté opatrenia nejaký dopad na konečný výsledok, pričom hodnotíme výsledky, aby sme sa neustále vzdelávali a zlepšovali.
 • TRVALÉ ZLEPŠOVANIE - Snažíme sa nájsť najlepšie pracovné postupy a prijať opatrenia na zlepšenie podmienok a procesov. Používame vhodné metódy na identifikáciu príležitostí, implementujeme riešenie a hodnotíme prínosy.

 

OTVORENOSŤ ZMENÁM

 • FLEXIBILITA - Sme schopní a ochotní sa prispôsobiť a vylepšovať spôsoby na dosiahnutie celkových cieľov. Sme prístupní zmenám a novým informáciám, reagujeme na meniace sa podmienky alebo neočakávané prekážky.
 • VEDENIE - Vedieme, motivujeme a rozvíjame svojich zamestnancov, aby vynaložili čo najviac úsilia. Aktívne predvídame a vytvárame pre svojich zamestnancov vzorové modely.