o nás

About_Us_History_259x194.jpg

História  Antalis International

Spoločnosť Antalis vznikla v roku 2000 zlúčením asi 40 medzinárodných distribučných spoločností po celom svete. V súčasnosti patrí spoločnosť do portfólia finančnej skupiny Sequana.
Vizionársky prístup spoločnosti Antalis ku trhu a spoločná skúsenosť obchodných síl všetkých lokálnych hráčov zmenili spoločnosť na vedúceho predajcu v Európe.
Vďaka harmonizovanej výrobe a predaju, spoločných dodávateľských a logistických systémov, jedinečnej značke a jedinečnej polohe, globálnemu prístupu ku trhu a výnimočnej lokálnej odbornosti, ponúka v súčasnosti spoločnosť Antalis najširší a najkonzistentnejší sortiment produktov a služieb.

 

Táto jedinečná pozícia je výsledkom strategických krokov, ktoré sme prijali počas posledných dvoch desaťročí:


2015: 
Antalis odkúpi od skupiny PaperlinX UK tri nezávislé spoločnosti zaoberajúce sa výrobou obalov: 1st Class Packaging, Donington Packaging Supplies a Parkside Packaging. Tieto akvizície posilnia postavenie spoločnosti ako kľúčového hráča v sektore obalov vo Veľkej Británii a v rámci skupiny Antalis.

2007: Spoločnosť Antalis získala skupinu Map Merchant Group, obchodnú divíziu spoločnosti M-real. Touto akvizíciou sa spoločnosť Antalis stáva jednotkou čo sa týka distribúcie papiera v Európe a štvrtým najväčším distribútorom papiera na svete. Spoločnosť Antalis dokázala rozšíriť svoje pole pôsobenia na krajiny Škandinávie, pobaltské štáty a východnú Európu.

2000: Arjowiggins Merchanting sa stáva spoločnosťou Antalis. Rozličné značky v rôznych krajinách patriace pod Arjowiggins Merchanting boli poločne zastrešené značkou Antalis. Ako príklad môžeme uviesť spoločnosti Wiggins Teape v Spojenom Kráľovstve, Tomas Redondo v Španielsku, Arjomari Diffusion vo Francúzsku, Mühlebach vo Švajčiarsku, Haseldonckx v Belgicku a Alpha Papier v Holandsku, ktoré boli združené pod Antalis.

1991: Vytvorenie spoločnosti Arjo-Wiggins Appleton, výsledkom zlúčenia francúzskej spoločnosti Arjomari Prioux a anglickej spoločnosti Wiggins Teape Appleton. Novo vznikuntá bchodná divízia bola pomenovaná Arjowiggins Merchanting a spája obe distribučné divízie spoločností Arjomari-Prioux a Wiggins Teape Appleton.

2008 - 2012: V tomto období boli akvizície zamerané na vysoko potenciálne odvetvia, akými sú Packaging a Visual communication. V sektore Packaging - Pack 2000 v Nemecku, Ambassador vo Veľkej Británii, Abitek v Čile a Branopac v Českej republike. V sektore Visual communication Macrona v Nemecku. Tieto akvizície posilnili postavenie Antalis ako popredného distribútora papiera, obalových riešení a materiálov pre komunikačné podporu.

2013: Antalis získava spoločnosť Xerox Document Supplies v 16 krajinách západnej Európy (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia).

V roku 2015 Antalis zvyšuje tempo svojho rozvoja na trhoch Packaging a vizuálnej komunikácie akvizíciou rôznych spoločností: PaperlinX 's Packaging companies vo Veľkej Británii: 1st Class Packaging, Donington Packaging Supplies a Parkside Packaging; Hansapakend v Estónsku (Packaging); PaperlinX A/S v Dánsku, kde dve tretiny predajov generuje packaging a jednu tretinu oblasť vizuálnej komunikácie; a Cadorit i Boras AB vo Švédsku, ktoré pôsobia výhradne na trhu vizuálnej komunikácie.
Antalis tiež získal kultovú značku Data Copy fínskeho výrobcu Metsä Board. Akvizícia tejto kľúčovej značky posilňuje prítomnosť skupiny Antalis na trhu s kancelárskymi papiermi a rozširuje súčasnú ponuku top značiek Xerox® a Image®.

2018 Antalis posilňuje svoju pozíciu v severských krajinách. Spoločnosť podpísala zmluvu o odkúpení papierenského distribučného podniku IGEPA vo Švédsku a Nórsku; transakcia by mala byť uzavretá v priebehu júna 2018.

 

>> Viac na webových stránkach Antalis: www.antalis.com

 

 Náš management teamOrganigramme_update.jpg