o nás

dscoop_300x200.jpg

Posledné novinky d2b

Združenie užívateľov grafických technológií HP (Cooperative of HP Graphic Art Users) usporiadalo v dňoch 3. - 5. júna 2015 v Írskom Dubline svoju už 4. európsku konferenciu.

A štvrtým rokom po sebe bude spoločnosť Antalis túto akciu podporovať z pozície platinového SPONZORA. Ako ďalší dôkaz svojej oddanosti odvetviu digitálnej tlače podporuje spoločnosť Antalis iniciatívu DSCOOP EMEA. Digital Solutions Cooperative združuje nezávislú komunitu vlastníkov polygrafických podnikov a profesionálov, ktorí používajú polygrafická zariadenie HP a súvisiace riešenia. Viac informácií


Záväzok spoločnosti Antalis voči komunite DSCOOP demonštruje stratégiu, ktorá sa prostredníctvom svojej D2B iniciatívy zameriava na trh digitálnej tlače:
 

• Portfólio D2B médií spoločnosti Antalis je prispôsobené najnovšej generácii zariadení pre digitálnu tlač.

Náš výber D2B médií ponúka zákazníkom široké spektrum natieraných, nenatieraných a kreatívnych papierov, veľkoformátových materiálov, ale aj špeciálnych produktov (dosky, lepidlá, syntetické a magnetické materiály) v gramážach, formátoch a povrchových úpravách špeciálne prispôsobených každej technológii digitálnej tlače.
 

• Manažéri pre D2B trh, akcie a čo-marketingové aktivity spoločnosti Antalis pre propagáciu a osvetu

Manažéri spoločnosti Antalis pôsobia na celom rade strategických digitálnych trhov, kde poskytujú odborné poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho média pre jednotlivé digitálne aplikácie, sprostredkúvajú kontakty a navrhujú spoločné akcie pre rozvoj trhu, organizované v spolupráci s ďalšími subjektmi v odvetví digitálnej tlače.
 

• D2B roadshow spoločnosti Antalis

V rámci snahy o osvetu a spoluprácu so zákazníkmi a koncovými užívateľmi, spoločnosť Antalis pravidelne organizuje naprieč celou Európou lokálne roadshow a ďalšie akcie, na ktorých sa stretávajú komunikačné agentúry, tlačiari a podnikoví riaditelia marketingu a komunikácií, aby si pohovorili o trhových trendoch, potrebách a očakávaniach a vymenili si svoje skúsenosti. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy D2B sú co-marketingové aktivity organizované spoločne s tlačiarmi s cieľom predviesť ich možnosti a stimulovať obchodné príležitosti.