aplikácie

Long-Term-Storage_ContentPage_259x194.png

Dlhodobé  uskladnenie

Na ochranu proti hrdzaveniu

Počas dlhodobého skladovania náhradných dielov alebo počas sezónneho zastavenia strojov sa musí predísť zašpineniu a hrdzaveniu za každú cenu. Sme tu, aby sme vám pomohli vybrať si vhodné baliace materiály.


 

Long-Term-Storage_ContentPage_119x89.png

Máte problémy s koróziou?

Príčina sa často dá vystopovať späť až k samotnému výrobnému procesu!
Vyrábate výrobky, ktoré sú citlivé na koróziu, alebo ich potrebujete prepraviť loďou po mori? Potom vám problém hrdzavenia nie je cudzí. Korózia vedie k sťažnostiam zákazníkov, časovo náročným a drahým opravám a v najhoršom prípade k odpísaniu komponentov. Korózia je spôsobená mnohými príčinami, ktoré sa často ťažko určujú. Dokonca aj malé nedostatky v procese výroby môžu mať za následok väčšiu koróziu a tým pádom vyššie náklady. Pomôžeme vám predísť týmto nákladom. Môžeme vám dodávať vhodné ochranné balenie na ochranu pred koróziou a pomôcť vám optimalizovať váš výrobný proces.


 

Produkt Popis Použitie Výhody

Papier na ochranu proti korózii

Spoľahlivý papier VCI na ochranu proti korózii spĺňajúci najprísnejšie nároky a požiadavky

Pre ochranu ocele, železa a liatiny. Ochráni obsah balenia počas prepravy

Obal ponúka nielen spoľahlivú ochranu proti korózii, ale zároveň eliminuje potrebu olejovania a mazania

Hliníková fólia

Hliníková fólia tvorená polyesterom, hliníkom a polyetylénom vhodná na výrobu obalov odolným proti mastnotám, vode a priepustnosti pary

Používa sa v kombinácii s látkou pohlcujúcou zvyškovú vlhkosť vnútri obalu

Vyskúšaný a preverený materiál pre výrobu exportných obalov s veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami

Vrecká s pohlcovačom vlhkosti

Vrecká k pohlcovaniu vlhosti

Pre ochranu strojov či zariadení pred vlhkosťou

Tried and tested material for the construction of export packaging with very good mechanical properties