aplikácie

Void-Filll_ContentPage_259x194.jpg

Výplňové  materiály

Pre vyplnenie medzier a vystuženie

Medzery v balení sa počas prepravy musia vyplniť, aby sa predišlo pohybu dodávaných tovarov. Môžete použiť papier, vzduchové vankúšiky, baliacu penu alebo voľnú výplň.
 

Produkt Popis Použitie Výhody

Systém papierovej výplne

Systém výplne medzier, pozostávajúci z konvertora a papiera, ktorý sa spracováva do materiálu výplne.

Na vyplnenie medzier v balení

Systém môže byť integrovaný do každého procesu balenia. Náklady na materiál a uskladnenie sú nízke.

Voľná výplň

Voľná výplň pre malé aplikácie a ochranu citlivého tovaru.

Pre rýchle vyplnenie medzier v kartónoch a na ochranu citlivých tovarov.

Náklady na dodanie sú nízke z dôvodu nízkej hmotnosti a z dôvodu, že produkt je opätovne použiteľný.

Kotúče vlnitej lepenky

Vlnitá lepenka s adhezívnou vrstvou na jednej strane. Vyrobený zo 100% odpadového papiera, taktiež dostupný ako polotovar.

Na vyplnenie balenia, alebo zabalenie výrobkov.

Systém je jednoducho použiteľný, má nízke prevádzkové náklady a je rýchly.