Applications

reflective_259x194.jpg

Reflexné  polepy

Reflexné materiály zlepšujúce viditeľnosť a bezpečnosť pomáhajú chrániť životy. Sú vhodné pre značenie všetkých druhov dopravných prostriedkov, od vozíkov, ťažkých nákladných vozov, až po vozidlá záchrannej služby, atď.

 

Čo potrebujete mať na pamäti:

  •  Reflexné materiály nám pomáhajú zvýšiť viditeľnosť pri osvetlení svetelnými zdrojmi, ako sú napríklad svetelné reflektory na dopravných prostriedkoch. Každá farba odráža rôzne množstvo svetla.
  •  Určité farby a materiály sú využívané pre reflexné aplikácie, ako sú napríklad odrazky na oblečenie, dopravných prostriedkoch a dopravnom značení. Viditeľnosť zvyšujú vďaka odrazu svetla zo svetelného zdroja.
  •  Štatistiky dokazujú, že pri použití reflexného značenia dochádza pri zhoršenej viditeľnosti k zníženiu nehodovosti z bočnej a zadnej strany až o 29%. O 41% v prípade úplne neosvetlených podmienok. * Pokiaľ bude vodič vozidla schopný včas detekovať iné vozidlo, môže predísť mnohým nehodám a úrazom. Reflexné značenie na pracovných a nákladných automobiloch pre ľahké rozpoznanie dá ostatným vodičom čas reagovať a vyhnúť sa tak kolízii.
  •  Všetky materiály používané na zviditeľnenie vozidiel spĺňajú prísne bezpečnostné predpisy.
  • ECE-104: Špecifikuje požiadavky kladené na výkonnosť reflexných kontúry a grafické značenie na nákladných automobiloch a prívesoch.
  • ECE-48: Reguluje inštaláciu svetla a svetelnej signalizácie na vozidlách a spresňuje, ktoré vozidlá vyžadujú obrysové značky a spôsob ich použitia.
  • Smernica 2007/35/CE: Národná právna úprava týkajúca sa inštalácie svetiel na vozidlách, ktorej dodržiavanie vyžadujú všetky členské krajiny EÚ.

odporúčané materiály