aplikácie

Hanging-signage_259x194.jpg

Závesná  grafika

Pozornosť zákazníka, zamestnanca, alebo návštevníka ideálne pritiahnete závesnými pútačmi rôznych tvarov a veľkostí.

Čo potrebujete mať na pamäti:

  •  Závesné pútače môžu byť použité pre krátkodobé, alebo dlhodobé účely. Výber materiálu bude závisieť na požadovanej životnosti. Ľahčené sendvičové dosky sú určené predovšetkým pre krátkodobé aplikácie, dosky z penového PVC, alebo hliníkové sendvičové dosky pre dlhodobejšie a permanentné aplikácie.
  •  Mnoho druhov značenia je často používaných v miestach s rôznymi teplotnými a poveternostnými podmienkami, ktoré môžu mať v prípade zle zvoleného materiálu vplyv na rozmerovú stálosť a tým aj tvar materiálu. Aj preto je voľba správneho materiálu veľmi dôležitá.
  •  Ak chcete materiál potlačiť z oboch strán (napr. dosky), uistite sa, že je pre obojstrannú tlač vhodný.
  •  Skontrolujte, či v miestach, kde chcete umiestniť ceduľu, sú / nie sú kladené požiadavky na nehorľavosť materiálu, šetrnosť k životnému prostrediu a pod. Aj tieto nároky ovplyvní výber materiálu.

ZÁVESNÉ PÚTAČE

Ľahčené sendvičové dosky sú často používané pre výrobu závesných cedúľ v obchodoch. Sú vyrábané v rôznych prevedeniach, aby vyhovovali požadovaným podmienkam.

> Doporučené materiály:
Foam-X
 

Závesné grafiky pre dlhodobé používanie

Smerové, alebo varovné značenie musí byť vyrobené z materiálov, ktoré majú dlhú životnosť a sú odolné. Ideálnym riešením sú dosky z penového PVC a hliníkové sendvičové dosky.

> Doporučené materiály:
Foamalux, Starfoam, Starbond, ACP Bond
 

foam -X

Kvalitná a cenovo priaznivá ľahká sendvičová doska s polystyrénovým jadrom.

Prejsť do katalógu