naše služby

Production-and-Transformation_ContentPage_259x194.jpg

Výroba  a úpravy

Antalis navrhuje špeciálne rozmery vyrábaného papiera pre optimalizáciu nákladov a minimalizáciu vášho papierového odpadu. Pripravujeme tiež úpravy a transformačné aktivity pre hárky a role, výrobu obálok a špeciálnych povrchových úprav ako sú plastové dosky.

  • Naša ponuka 
  •  Obálky na objednávku