životné prostredie

Cop21_259x194.jpg

Antalis, oficiálny partner konferencie o klimatických zmenách COP 21.

Antalis je oficiálnym partnerom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Toto partnerstvo stavia Antalis do pozície lídra na trhu s papierom. Svoje podnikateľské aktivity vykonávame zodpovedným spôsobom, aby sme minimalizovali náš dopad na životné prostredie, zároveň propagujeme použivanie recyklovaného papiera, ktorý má nižší dopad na životné prostredie.

Viac informácií