životné prostredie

Ekoanal�za_logo_web_big.png

Preukážte  svoj záväzok voči životnému prostrediu

Preukážte svoj záväzok voči životnému prostrediu.
 

Sme si vedomí svojej zodpovednosti voči životnému prostrediu, čo sa odzrkadľuje i v našej stratégii udržateľného rozvoja. Je pre nás dôležité, aby bola rovnováha medzi zvyšujúcimi sa požiadavkami na výrobu a životným prostredím.

Pretože sa papier vyrába zo surovín, ktoré sú obnoviteľné a opakovane použiteľné, je práve použitie recyklovaného papiera jednou z najjednoduchších ciest pomoci životnému prostrediu.

Vďaka našej ekoanalýze prestáva byť ochrana životného prostredia len všeobecným pojmom. Dokážeme presne spočítať, koľko sme použitím recyklovaného papiera ušetrili dreva, energie a vody.
 

Ekoanalýza i pre vás!

Chcete vedieť ako ste svojou tlačou pomohli životnému prostrediu? obráťte sa na nás. Radi vám zhotovíme vašu ekoanalýzu.

Kontaktujte nás na csr@antalis.sk.