životné prostredie

Environment_Certifications_259x194.jpg

Certifikácie  a osvedčenia

FSC® (Forest Stewardship Council®):

Forest Stewardship Council® (Rada pre dozor nad lesmi - FSC®) je nezávislá, nezisková, mimovládna organizácia, založená pre podporovanie environmentálne vhodného, sociálne prospešného a ekonomicky životaschopného manažmentu svetových lesov. Vízia FSC® je tam, kde sa lesy sveta stretávajú so sociálnymi ekologickými a ekonomickými právami a požiadavkami súčasnej generácie, bez ohrozenia budúcich generácií.


PEFC:

Certifikácia PEFC™ zaručuje, že papier ktorý používate, je vyrábaný z celulózy, vyrábanej výlučne z udržateľne spravovaných lesov, v súlade s postupmi, ktoré sú kompatibilné s ochranou lesných zdrojov a ekonomickým a sociálnym blahom dotknutých populácií.


PCF (bezchlórový proces spracovania):


Papier vyrobený bez použitia chlóru v recyklačnom procese bielenia.

ecolabel_logo_119x119.gif

EU ECOLABEL


EU Ecolabel je európska certifikácia spravovaná Európskou Komisiou s nezávislými a nestrannými organizáciami, zodpovednými za implementáciu na národnej úrovni.
EU Ecolabel zaručuje veľmi nízky environmentálny dopad na výrobu papiera prostredníctvom nízkych emisií do vzduchu a vody, zníženie spotrebu elektriny, zlepšene recykláciu odpadu a vytvára preventívne opatrenia v súvislosti s ľudským zdravým.