ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Green_connection_259x194.jpg

ANTALIS  GREEN CONNECTION & GREEN STAR SYSTEM

Antalis si kladie za cieľ stať sa nesporným zeleným lídrom papierenského priemyslu, stanovením jasných a čitateľných štandardov. Skupina vždy úzko spolupracovala so svojimi dodávateľmi, zákazníkmi a ďalšími zúčastnenými s cieľom zdieľať inovácie, pridanú hodnotu a najlepšie skúsenosti v oblasti životného prostredia. Vždy tiež podporovala snahy o udržateľný rozvoj svojich dcérskych spoločností prostredníctvom lokálnych iniciatív.

Aby sme zaistili, že všetky tieto opatrenia spája jednotné poslanie, a stanovili sme dôslednú štruktúrovanú stratégiu ekologickej zodpovednosti na úrovni skupiny, uvádza Antalis zastrešujúca firemnú zelenú identitu nazvanú "Antalis Green Connection". V praxi to do budúcnosti znamená, že pri všetkých činnostiach súvisiacich s ekologicky zodpovednými projekty alebo iniciatívami bude v rámci špecializovanej komunikácie ekologickej zodpovednosti použitá "zelená známka", ľahko rozpoznateľné logo, ktoré odlíšia našu spoločnosť od konkurencie.

Nasleduje rad iniciatív, ktoré teraz nesú zelenú známku Antalis a podporujú cieľ skupiny, ktorým je ísť všetkým príkladom v zodpovednosti za ochranu životného prostredia.

 • PONUKA  EKOLOGICKY ŠETRNÝCH PRODUKTOV

  Antalis vytvoril jednu z najrozsiahlejších ponúk ekologicky šetrných papierov, ktoré možno použiť pre všetky druhy tlačových úprav, a ktoré spĺňajú veľmi prísne ekologické normy. Vďaka tomu môžu firmy ľahko zahrnúť používanie papiera do svojej CSR politiky pri zachovaní priaznivej ceny aj kvality.

  Vierohodná definícia ekologicky zodpovedné výroby papiera musí zahŕňať 2 hlavné oblasti - čerpanie surovín a výrobný proces. K obom oblastiam je potrebné priradiť jasné požiadavky, pokiaľ ide o ich vplyv na životné prostredie. Definícia vytvorená spoločnosťou Antalis sa snaží byť ľahko uchopiteľná, dôveryhodná, dôsledná s ohľadom na požiadavky a škálovateľná, tak aby odrážala rôznu úroveň ekologickej šetrnosti. Ak papier dostane aspoň 3 z 5 hviezdičiek, možno ho považovať za ekologicky zodpovedný.

  Viac informácií
 • ETICKÝ  KÓDEX DODÁVATEĽOV

  Spoločnosť Antalis zaviedla prísny Etický kódex dodávateľov, ktorý - okrem strategickej vhodnosti a schopnosti poskytovať potrebné služby a kvalitu výrobkov - hodnotia aj prístup potenciálnych dodávateľov z hľadiska spoločenskej a ekologickej zodpovednosti.

  Kódex sa tiež zaoberá základnými otázkami, ako napríklad nútenú a detskou prácou, diskrimináciou, pracovnou dobou a mzdou, rešpektom a dôstojnosťou, etickým správaním, bezpečnosťou a ochranou zdravia.

  Viac informácií
 • EKOLOGICKÉ  PORADENSTVO

  Voľba správneho papiera z dnešnej širokej ponuky môže byť náročnou úlohou. Antalis preto ponúka celý rad služieb a nástrojov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v spleti ekologických predpisov a certifikáciou, pochopiť aký má konkrétny papier dopad na životné prostredie, alebo objaviť technické a aplikačné možnosti, ktoré daný papier ponúka.

  Viac informácií
 • NÁSTROJE 

  • Eco kalkulátor: Použitím eko kalkulačky môžete presne spočítať, o koľko sa znížil dopad na životné prostredie použitím recyklovaných papierov namiesto bežných papierov z nerecyklovaných vlákien v závislosti na použitej technike tlače.

  • Environmentálne brožúry a vzorkovníky: Produktové brožúry a vzorkovníky vám poskytnú prehľadné informácie o technických vlastnostiach jednotlivých značiek a zároveň ponúka priamy kontakt s materiálom - na pohľad i na dotyk. Vďaka tomu môžete odhadnúť ich skutočný potenciál a vhodnosť použitia.

  Viac informácií
 • MULTI-SITE  FSC® A PEFC™ CERTIFIKÁCIA

  Antalis je prvým predajcom papiera na trhu, ktorý zaviedol multi-site certifikácia FSC® a PEFC™, aby zabezpečil plnú sledovateľnosť a transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci. Prebiehajú audity logistických aj informačných systémov a marketingových a obchodných procesov.
  Dnes je do programu zapojených celkovo 35 pobočiek Antalis po celom svete.

  Viac informácií