ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Záväzok  voči trvalo udržateľnému rozvoju

Spoločnosť Antalis sa snaží zabezpečiť, že rast ide ruka v ruke so zodpovednými environmentálnymi postupmi.

Stratégia udržateľnosti spoločnosti Antalis spočíva na troch pilieroch:
- Ekologické produkty a služby
- FSC® certifikácia všetkých pracovísk
- Dodávateľský etický kódex


Pre zabezpečenie plnenia tohto záväzku všetky pobočky spoločnosti Antalis vo všetkých krajinách prijali "chartu trvalej udržateľnosti" Antalis. Zavádzajú rôzne akčné plány zamerané na zníženie ich uhlíkovej stopy v procese nákupu, v oblasti služobných ciest, v dodávateľskom reťazci a likvidáciu odpadu.
Naše eko-zodpovedné produkty: pre najlepšiu voľbu našich zákazníkov.
Spoločnosť sa snaží ponúkať svojim zákazníkom, ktorí si stále viac uvedomujú potrebu ochrany životného prostredia, široký výber certifikovaných a recyklovaných produktov vo všetkých 4 predajných segmentoch. Jedným z mnohých príkladov dlhodobo výborne sa predávajúceho produktu je rad Cocoon, prémiový 100% recyklovaný natieraný papier s maximálnou belosťou. Spoločnosť ponúka klientom rôzne druhy papiera s certifikátom PEFC a FSC® a neustále sa snaží túto ponuku rozširovať, napríklad o rad Olin. Kreatívne papiere Keaykolour, nedávno uvedené na trh, obsahujú od 30 do 100% PCW (postspotrebyteľského zberového papiera) vo svojich gramážach vyrobených novou prepracovanou metódou recyklácie s certifikátom FSC. Rad “ReKreate” v rámci značky Keaykolour je jedinečný produkt z recyklačného procesu.
Jeden z našich najnovších produktov, Digigreen, sa vyrába zo zmesi recyklovaných a panenských vlákien a spĺňa najprísnejšie ekologické požiadavky. Digigreen má ako certifikát FSC® tak EU Eco-label. Spája digitálnu efektívnosť s ekologickým záväzkom a stáva sa prvým 100% digitálnym a 100% ekologickým papierom na trhu.
Okrem toho spoločnosť Antalis tiež ponúka plne recyklovaný a recyklovateľný rad materiálov pre Packaging a Visual Communication. Lepenkové výrobky Lightboard sú prostriedky Visual Communication vyrobené výhradne z recyklovaného materiálu. Súčasťou tohto radu sú na strane obalov biologicky rozložiteľný doskový materiál, biologicky rozložiteľná bublinková fólia, recyklovaný kartón a Flo Pack Green.
Stratégiou nášho dodávateľského reťazca je plná transparentnosť pre zákazníkov.
Okrem úsilia o ekologickosť našich produktov sa Antalis tiež snaží o zabezpečenie ekologickej výroby na strane svojich dodávateľov. Antalis je prvá firma na trhu, ktorá zaviedla certifikáciu FSC® a PEFC na všetkých svojich pracoviskách na zabezpečenie plnej vysledovateľnosti a transparentnosti celého dodávateľského reťazca. Vykonávajú sa audity logistiky (označovanie, oddelené skladovanie výrobkov, dodávky) a informačného systému (referencie, produktové kategórie ...) a marketingových a predajných procesov (používanie loga, školenia ...). Uplatňovanie noriem znamená, že všetky certifikované spoločnosti musia spĺňať rovnaké ekologické požiadavky.
Aktuálny počet certifikovaných krajín v roku 2012 je 29. Navyše, sprísňujeme kritéria na našich dodávateľov, z ktorých prevažná väčsina napĺňa náš "kódex dodávateľského správania".