Životné prostredie

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Nákupná  politika spoločnosti Antalis

Cieľom spoločnosti Antalis je pracovať s dodávateľmi, ktorý pri svojom dennodennom obchodovaní berú zreteľ na životné prostredie

Naše kroky:

• Podpora dodávateľov, aby optimalizovali efektívnosť výrobných procesov a pomáhali pri zavádzaní ekologických vylepšení do celého dodávateľského reťazca.


• Snaha obchodovať s takými výrobcami a dodávateľmi, ktorí majú certifikát ekologického manažmentu (EMS), alebo k nemu smerujú, napríklad podľa noriem ISO 14001 alebo Eco - Management a Audit Scheme (EMAS), alebo podľa iných medzinárodne uznávaných noriem.


• Vyjadrenie uznania dodávateľom, ktorí zaviedli a dôsledne uplatňujú stratégiu ochrany životného prostredia.


• Nákup čo najviac ekologických produktov (certifikovaných, alebo recyklovaných)


• Podpora dodávateľov, aby sledovali uhlíkové emisie svojej výroby a snažili sa vyvíjať výrobky a výrobné procesy so zníženými emisiami uhlíka.


• Zabezpečenie, aby výrobcovia a dodávatelia dodávali svoje výrobky priamo do distribučných stredísk, kde majú byť uskladnené, pre zníženie uhlíkových emisií spojených s dopravou.


• Poskytovanie podpory, rád a informácii o ekologických aspektoch našich produktov a zdrojoch z ktorých pochádzajú.


• Zavedenie systému posudzovania a hodnotenia environmemtálneho správania dodávateľov.