životné prostredie

Tallink-154x214.png

 Interview s Luulea Lääne, Communication Director AS Tallink Grupp

Antalis: Pani Lääneová, povedzte nám prosím niečo o svojej pozícii v AS Tallink Grupp a o tom, ako vaša spoločnosť uplatňuje stratégiu spoločenskej zodpovednosti.

Luulea Lääneová: Ako riaditeľka skupiny pre komunikáciu som všeobecne zodpovedná za internú i externú komunikáciu spoločnosti. Externá komunikácia ma privádza do interakcie so všetkými našimi externými zúčastnenými stranami, ako sú samozrejme zákazníci ale aj naši akcionári, rôzne záujmové skupiny, organizácie verejného a súkromného sektora a médiá.

AS Tallink Grupp je popredným poskytovateľom vysoko kvalitných služieb v oblasti mini-výletných plavieb a osobnej dopravy v regióne severného Baltského mora aj popredným poskytovateľom služieb nákladnej kontajnerovej prepravy plavidlami ro-ro na vybraných trasách.


Antalis: Chcete byť priekopníkmi na európskom trhu. Za tým účelom uplatňujete silnú stratégiu spoločenskej zodpovednosti. Čo nám o tom môžete povedať?

Luulea Lääneová: Silná stratégie spoločenskej zodpovednosti je v Európe štandard, a to najmä v severnej Európe. Verejnosť očakáva, že organizácie súkromného aj verejného sektora budú svojej činnosti vykonávať morálnym a etickým spôsobom, či už sa jedná o ľudí, životné prostredie alebo spoločnosť. To sú tri hlavné veľké oblasti, ktorým venujeme maximálnu pozornosť. Cítime tiež, že musíme robiť to najlepšie, aby sme išli príkladom ostatným, nám podobným, firmám. Skôr než v uplatňovaní špeciálnych činností a postupov súvisiacich so spoločenskou zodpovednosťou, spočíva naša stratégia v snahe, aby každá jednotka podávala maximálny výkon vo vzťahu k oným trom veľkým oblastiam tým, že ich rieši v rámci svojich každodenných činností.

Antalis: Prečo je vaším heslom "Angažujeme sa"?

Luulea Lääneová: Ak chcete mať naozaj dobre fungujúcu spoločnosť orientovanú na spoločenskú zodpovednosť, angažovanosť je niečím, bez čoho sa nemôžete obísť. Spolupráca, načúvanie a vyvíjanie spoločného úsilia, to všetko je nesmierne dôležité, ak chcete zabezpečiť, aby hodnoty skutočne fungovali.

Antalis: Rozhodli ste sa tlačiť správy spoločnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti za rok 2013 na ekologicky zodpovednom papieri: Cyclus. Aký je význam papiera v rámci vašej stratégie pre oblasť životného prostredia?

Luulea Lääneová: Veľmi si vážime všetky prírodné zdroje, vrátane papiera. Kdekoľvek a kedykoľvek je to možné sa rozhodujeme vynakladať prostriedky múdro a premyslene, radšej menej než viac a sme pre recykláciu. Preto bolo využitie papiera Cyclus Offset veľmi prirodzenou voľbou. Tým, že máme zavedený systém e-dokumentácie, Intranet a dobre fungujúce on-line služby, použitie papiera je vždy dobre premyslené, aby sa minimalizovalo riziko zbytočnej tlače materiálov.

Antalis: Myslíte si, ako odborníčka na komunikáciu, že tým, že tlačíte správu o spoločenskej zodpovednosti vašej spoločnosti na ekologicky zodpovednom papieri, sú snahy spoločnosti v oblasti firemnej a spoločenskej zodpovednosti ešte dôveryhodnejšie?

Luulea Lääneová: Naša voľba nebola vedená snahou o zvýšenie dôveryhodnosti našich aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Bola to a je jedna z činností vzhľadom k tomu, že všetky rozhodnutia, najmä tie, ktoré zahŕňajú využitie prírodných zdrojov (vody, pohonných hmôt, papiera atď.), sú vždy vnímané tiež prizmou ochrany životného prostredia. Stratégia spoločenskej zodpovednosti nie je o tom mať ju zavedenú, ale mať ju funkčnú ako neoddeliteľnú súčasť celkového fungovania skupiny. Nevylučujeme možnosť používať viac recyklovaného papiera v budúcnosti a naďalej dávať použité papierové materiály na recykláciu.


Tallink CSR Report "We ENGAGE" si môžete stiahnuť TU.