Multifunkčné kopírovacie papiere ("B")

Mnohoúčelové papiere s vyššou hodnotou belosti pre každodennú obchodnú komunikáciu. Ponúka ideálny pomer medzi kvalitou a cenou.