Papiere v roliach

Kopírovacie papiere v rolkách, dostupné vo všetkých štandardných šírkach a návinoch. Sú vhodné najmä pre použitie v multifunkčných veľkoformátových tlačiarňach.