PRODUKTOVÉ KATEGÓRIE
PRODUKTOVÁ KATEGÓRIA
FORMÁT OBÁLKY
FORMÁT V MM
ZNAČKA
VEĽKOSŤ OKIENKA (MM)
TYP OBÁLKY
RAZBA
TYP KLOPY
OBCHODNÝ NÁZOV FARBY
ENVIRONMENTÁLNA CERTIFIKÁCIA
ŠPECIFIKÁCIA