PRODUKTOVÉ KATEGÓRIE
PRODUKT
ZÁKLADNÝ MATERIÁL
ZÁKLADNÁ FARBA
OBCHODNÝ NÁZOV FARBY
ŠÍRKA (MM)
HRÚBKA (MIKRON)