Antrak®, trvale udržateľný dodávateľský reťazec Antalis

Zistite, ako spoločnosť Antalis posilnila sledovateľnosť a zodpovednosť svojho dodávateľského reťazca.

img-antrak-logo.jpg

 

Informácie o CSR aktivitách takmer 300 dodávateľov na jednom mieste

Platforma Antrak® zhromažďuje informácie o spoločenskej zodpovednosti dodávateľov, plnenie regulačných požiadaviek u ich produktov (vrátane plnej sledovateľnosti) a súvisiacich certifikáciách výrobných závodov. Súčasne dáva zákazníkom kompletnú záruku zodpovednosti, ktorou sú podložené všetky ich objednávky.

Antrak®: vyčerpávajúce údaje o dodávateľskom reťazci v rámci jediného nástroja   

Vďaka zhromažďovaniu a centralizácii informácií o sledovateľnosti dodávateľského reťazca je spoločnosť Antalis nielen schopná poskytnúť svojim zákazníkom záruky spoločenskej zodpovednosti, ale súčasne im sprostredkúva pevné, transparentné vzťahy s dodávateľmi. Tí zase majú vďaka tejto platforme príležitosť zhromaždiť informácie, ktoré sú často roztrúsené naprieč ich organizáciou. Antalis je jediným predajcom papiera, ktorý zaviedol takto komplexnú platformu pre zber a monitorovanie sociálnych a environmentálnych údajov.

Zhromaždené informácie sú následne overené z hľadiska koherencie a integrovaný modul due diligence potom identifikuje všetky potenciálne riziká súvisiace s dodávateľom (od druhu dreviny použitej v produkte po krajinu pôvodu). Následne je interná komisia povinná prijať opatrenia na zmiernenie identifikovaných rizík.

Antrak® v podrobnostiach

Od dodávateľovov požadujeme vyplnenie dotazníka, kde okrem obchodných a kontaktných údajov uvádzajú informácie o:

  • Globálnej spoločenskej zodpovednosti:
    CSR reporty, kolektívne zmluvy, zavádzanie environmentálnych štandardov, opatrení v rámci obchodnej etiky, bezpečnosť práce, rovnaké príležitosti, dodržiavanie ľudských práv a pracovných podmienok.
  • Plnení regulačných požiadaviek
    Plnenie nariadení EÚ pre ťažbu dreva (typy drevín používaných pri výrobe papiera a krajina pôvodu), smerníc EÚ REACH, štandardov FSC® a PEFC, nariadenie pre kontakt s potravinami, odpadových smerníc ... a ďalej environmentálne vlastnosti produktov, napríklad podiel použitých recyklovaných vlákien. Je nutné predložiť certifikácia potvrdzujúce toto plnenie.
  • Výrobnom závode
    Certifikácie ISO, dáta o ukončení platnosti povolení, nehodovosť v závode, atď.