Prieskum recyklovaných papierov EcoAct

S ohľadom na výsledky organizácie EcoAct, špecializovanej na stratégie v oblasti klímy, spoločnosti Antalis a Arjowiggins Graphic vyhodnotili, že u realizovaných projektov na podporu komunikácie (od vytvorenia grafického návrhu dokumentu cez jeho výrobu až po následnú distribúciu) vzniknú pri využití recyklovaného papiera v porovnaní s použitím papiera vyrobeného z panenských vlákien priemerné dodatočné náklady vo výške 0,1 až 3,7%.

Podrobné informácie o metodike používanej spoločnosťami Antalis, Arjowiggings Graphic a EcoAct sú uvedené nižšie.

1) Ktoré tlačené projekty boli predmetom štúdie?

Celkovo bolo hodnotených 7 projektov, každý tlačený na 3 alebo 4 rôznych typoch papiera, z ktorých všetky boli súčasťou sortimentu distribuovaného spoločnosťou Antalis International.
 

  Projekt    Charakteristika  Papier (% Recyklovaný)  Projekt
  CSR Report #1   - Množstvo: 5 000
- Formát: A4
Počet strán: 32
Tlač: ofset
- Gramáž: 130 g/m2
- Štandard Silk 130 g/m2 (0%)
- Cyclus Print 130 g/m2 (100%)
- Cocoon Silk 130 g/m2 (100%)
- Satimat Green 130 g/m2 (60%)
 Výročná správa Sequana
  CSR Report #2   Množstvo: 5 000
- Formát: A4
Počet strán: 92
Tlač: ofset
Gramáž: 130 g/m2
- Štandard Silk 130 g/m2 (0%)
- Cyclus Print 130 g/m2 (100%)
- Cocoon Silk 130 g/m2 (100%)
- Satimat Green 130 g/m2 (60%)
Správa o činnosti Michelin 2015
  Časopis #1   Množstvo: 5 000
- Formát: A5
Počet strán: 16
Tlač: bez laminácie
Gramáž: 100 g/m2
- Offset štandard 100 g/m2 (0%)
- Cyclus Print 100 g/m2 (100%)
- Cocoon Silk 100 g/m2 (100%)
27th Eure (verejný sektor)
  Časopis #2   Množstvo: 100 000
- Formát: A4
Počet strán: 40
Tlač: kotúčový, pololesklá laminácia
Gramáž: 90 g/m2
- Štandard natieraný 90 g/m2 (0%)
- Eural Prémium 90 g/m2 (100%)
- Reprint Matt 90 g/m2 (60%)
Pause santé (zdravotníctvo)
  Leták   Množstvo: 15 000
- Formát: 20*20 – folded  in 2
Počet strán: 4
Tlač: bez laminácie
Gramáž: 115 g/m2
- Štandard Silk 115 g/m2 (0%)
- Cyclus Print 115 g/m2 (100%)
- Cocoon Silk 115 g/m2 (100%)
Leták Orange  (telekomunikácie)
  Pozvánka   Množstvo: 500
- Format: A5 – double sided
- Envelope: Standard
Počet strán: 4
Tlač: digitál, matná laminácia
Gramáž: 350 g/m2

- Štandard Silk 350 g/m2 (0%)
- Cyclus Print 350 g/m2 (100%)
- Cocoon Silk 350 g/m2 (100%)
- Digigreen 350 g/m2 (60%)

Pozvánka ‘Rancinan’ (fotograf)

  Mailing   Množstvo: 50 000
- Formát: 160*160 – folded in 2 – double sided
- Envelope: Standard
Počet strán: 4
- Tlač: ofset, matná laminácia
Gramáž: 250 g/m2
- Cocoon Silk 250 g/m2 (100%)
- Satimat Green 250 g/m2 (60%)
Pozvánka Cyclus2) Aká metodika bola použitá?

Oslovili sme 7 agentúr: 3 vo Francúzsku, 2 v Nemecku a 2 v Anglicku.

Každá agentúra dostala technickú špecifikáciu s požiadavkou na finančné vyhodnotenie každého projektu podľa vyššie uvedeného popisu a s ohľadom na reálny model jednotlivých projektov tak, aby bolo lepšie porozumené potrebám.

V technickej špecifikácii boli rozlíšené náklady nasledujúcich jednotlivých fáz:

• Koncepcia; realizácie a nákup položiek,
• Papier,
• Tlač,
• Expedícia.

Aby sme sa čo najviac priblížili realite, agentúry si mohli sami vybrať tlačiarne, s ktorými vyhotovenie celkových rozpočtov konzultovali.

Pre každý projekt a príslušný typ papiera boli vypočítané priemerné náklady na jednotlivé etapy s vynechaním oboch medzných hodnôt. Sčítaním priemerných nákladov na každú fázu boli stanovené priemerné náklady projektu, vytlačeného na jednotlivých typoch papiera.

Celkovo bolo analyzovaných 219 rozpočtov.3) Aké sú priemerné dodatočné náklady recyklovaného papiera pri jednotlivých tlačových projektoch?

U 7 tlačených projektov, zahrnutých do tejto štúdie, boli dodatočné náklady nasledovné:
 

  Projekt Dodatočné náklady
  CSR Report #1 +3,3%
  CSR Report #2 +2,8%
  Časopis #1 +0,4%
  Časopis #2 +3,2%
  Leták +3,7%
  Pozvánka +2,4%
  Mailing +0,1%
 

V prípade otázok ohľadom metodiky štúdie kontaktujte:
 

contact@eco-act.com
alebo

veronique.tripard@antalis.com

 

 

STRUČNE O ECOACT

EcoAct spolupracuje s nadnárodnými organizáciami, inštitúciami a vládnymi subjektmi pri zavádzaní stratégií nízkej uhlíkovej stopy, politik spoločenskej zodpovednosti firiem a ekologicky inovatívnych postupov.

EcoAct, ktorá v roku 2015 získala od Environmental Finance cenu "Worldwide Best Advisory Service", pre svojich klientov vyvíja, zavádza a riadi kreatívne riešenia, ktoré transformujú ich spoločenské a environmentálne výzvy na nástroje zvyšovania výkonnosti (vykonávanie zmien, vývoj internetových stránok, štúdie uskutočniteľnosti , programy pre znižovanie uhlíkovej stopy atď.).

EcoAct je považovaná za jedného najlepších svetových odborníkov v tejto oblasti a denne poskytuje priekopníkom ekonómie klimatických zmien poradenstvo pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti.