Smart Export

Exportné balenie

Kvalitný prepravný obal je základným predpokladom na ochranu tovaru počas transportu ale aj pri dlhodobom skladovaní. Kombináciou rôznych materiálov, správne zvolenej konštrukcie a overeného baliaceho procesu je potom zaistená maximálna ochrana pred mechanickým poškodením alebo škodami spôsobenými vplyvom klimatických podmienok.

Balenie tovaru pre export, najmä pre zámorskú a leteckú prepravu, vyžaduje nielen stanovenie správneho baliaceho postupu a odborné vedenie, ale predovšetkým použitie kvalitných baliacich materiálov.

Exportní balení

Ako prebieha exportné balenie

  1. Vstupná analýza  - požiadavky zákazníka, parametre prepravovaného celku, spôsob prepravy, špecifiká cieľovej destinácie, stanovenie rizík, zameranie na mieste
  2. Návrh konštrukcie obalu,  popis balenia a použitých materiálov, spôsob fixácie, značenia
  3. Odporúčanie  vhodných indikátorov vrátane odporúčaní pravidiel pre transport
  4. Výroba  jednotlivých častí prepravného - exportného obalu
  5. Balenie podľa presného postupu na mieste určenia

 

So všetkými vašimi otázkami ohľadom zabezpečenia vašich produktov počas prepravy alebo pri dlhodobom skladovaní vám rád poradí náš špecialista na exportné balenie Marek Češka .