img-Laboratory-5.jpg

Služby skúšobného laboratória

Antalis Packaging stanovuje vysoké štandardy, pokiaľ ide o kvalitu svojich obalových produktov a riešení. V našom internom laboratóriu vykonávame hodnotenia materiálov, aby sme zaistili, že získate tie najlepšie obalové riešenia. Naše laboratórne centrá nám umožňujú vykonávať pravidelné kontroly nášho sortimentu, ako aj testovať vhodnosť vašich obalových riešení na mieru, aby sme sa uistili, že sú vhodné na daný účel.

img-Laboratory-6.jpg

Klimatické testy
Klimatické testy

V klimatickej miestnosti, ktorú vlastníme, sme schopní simulovať exportnú prepravu alebo podmienky dlhodobého skladovania (napríklad s riešeniami antikoróznych obalov).

Pádové skúšky
Pádové skúšky

Na testovanie rôznych riešení obalov realizujeme pádové testy krabíc: uzavreté páskami alebo lepidlami a s rôznou hmotnosťou vo vnútri.

Skúšky kompresie a odolnosti škatule
Skúšky kompresie a odolnosti krabíc

Realizujeme skúšky kompresie podľa oficiálnych noriem a filmové skúšky napr. hrúbka, odolnosť proti roztrhnutiu atď. alebo testy lepiacej pásky napr. celková hrúbka, aplikácia lepidla, sila lepidla atď.

Testy kartónových obalov
Testy kartónových obalov

Realizujeme skúšky papiera a lepenky ako pevnosť v ťahu, vodotesnosť, ale aj skúšky kartónových obalov ako triedenie, gramáž jednotlivých vrstiev a pod.

Služby inteligentného testovacieho laboratória