easystock-master.jpg

Správa zásob a služba automatického doplňovania zásob

Táto exkluzívna služba automatizuje vaše najčastejšie sa opakujúce objednávky a zjednodušuje správu zásob tlačových médií: pokročilý sklad, jednoduchosť, spoľahlivosť, automatizácia, optimalizácia.

Service-easy-stock-master.jpg

IMG-easy-stock-4-3.jpg

Princíp je jednoduchý

Z antalis.sk máte prístup k svojmu účtu easystock, špeciálne nakonfigurovanému pre vás. Produkty, ktoré potrebujete, sme vopred definovali najčastejšie a pre každý z nich minimálnu a maximálnu úroveň zásob.

  • Zásoby sú u vás, ale patria nám (konsignačné zásoby)
  • Svoju spotrebu deklarujete jedným kliknutím
  • Úroveň zásob sa aktualizuje a je k dispozícii online
  • Postaráme sa o doplňovanie zásob
  • Poradcovia spoločnosti Easystock vám v prípade potreby pomôžu na diaľku

Spotreba v 3 krokoch

easystock-1.jpg1-3.jpg

Beriete si produkty na sklad

easystock-2.jpg2-2.jpg

Spotrebu zo zásob deklarujete na webe antalis. Operáciu môžete zrealizovať prostredníctvom počítača, tabletu, alebo mobilu.

img-easy-stock-3.jpg3-2.jpg

Vaša spotreba sa zaznamenáva a zásoby sa odpíšu v reálnom čase (táto spotreba je základom vašej fakturácie).

Automatické doplňovanie zásob

img-easy-stock-4.jpgÚplné zaskladnenie zásob sa začne automaticky, len čo sa dosiahne kritická prahová hodnota jednej referenčnej hodnoty

img-easy-stock-5.jpgRužová farba označuje, že z nášho skladu prebieha vaše zaskladňovanie.

img-easy-stock-6.jpgOranžová farba označuje prepravu zásob z našich skladov k vám

img-easy-stock-6-bis.jpgJedným kliknutím potvrdíte dobrý príjem tovaru

img-easy-stock-7.jpgVaše zásoby sú aktualizované v reálnom čase

easy-stock-9.jpg

Prínosy pre vás

  • Správa zásob je nezávislá od vašich peňazí
  • Po použití zásob sa vám naúčtuje len sportrebované množstvo
  • Zjednodušujete proces nákupu a už viac neuskutočňujete objednávky (šetrí čas)
  • Vaše zásoby sú optimalizované - menej zásob i peňazí viazaných v tovare!
  • Úroveň vašich zásob je vždy aktuálna a dostupná pre všetkých vašich zamestnancov

Prečo si tento spôsob riadenia zásob záskazníci obľúbili