VCI kvapaliny

VCI kvapaliny poskytujú všestrannú podporu pri manipulácii s kovovými prvkami. Vytvárajú výnimočne tenkú, ale veľmi účinnú dočasnú ochrannú vrstvu proti korózii na všetkých kovoch.

Antikorózne kvapaliny stékajú po povrchu kovu, ako aj do neutesnených miest, trhlín a pórov a vytláča niektoré prvky, ako je napríklad priľnavá vlhkosť. Namaže všetky pohyblivé kovové povrchy a pohyblivé časti.

 

Kontaktujte nás

Produktové portfólio

Ochranný roztok BRANOral

Ochranný roztok BRANOral

Popis produktu

 • antikorózny roztok pre oplachovacie kúpele
 • zabraňuje korózii na kovových častiach po oplachu
 • bez obsahu dusitanov, silikónu alebo hydrazínu
Kontaktujte nás

 • antikorózny roztok pre oplachovacie kúpele
 • vodný miešateľný alkoholový roztok účinnej látky na použitie v zriedenom stave v kvapalinách používaných pri obrábaní alebo v oplachovacích kúpeľoch
 • koncentrácia je zvyčajne 1-6 % hmotnosti
 • bez obsahu dusitanov, silikónu alebo hydrazínu
 • zabraňuje korózii na kovových častiach po oplachu
 • BRANOral B60: železo, oceľ, liatina
 • BRANOral C10: farebné kovy

 

Použitie

 • ponorením do kúpeľa

BRANOral B60

Farba žltkastá, transparentná
Zápach žltkastá, transparentná
Hustota pri +20 °C: 1,13 g/cm3
Bod vzplanutia 42 °C
Hodnota pH cca 8
Miešateľnosť ľubovoľne miešateľné s vodou

 

BRANOral C10

Hustota + 20 °C: 0,81 g/cm3
Bod vzplanutia 12°C
Trieda nebezpečenstva podľa VbF B
Zápalná teplota 425 °C
Miešateľnosť s vodou, alkoholom, ketónmi a i.; s bielymi olejmi alebo CKW miešateľné v koncentrácii (ca. 1 %) potrebné na použitie


Antikorozní olej BRANOrol

Antikorózny olej BRANOrol

Popis produktu

 • konzervačný olej BRANOrol
 • ochrana prevodoviek, púmp, motorov, valcov, potrubia počas dopravy a skladovania
 • špeciálne určený na ochranu železa
Kontaktujte nás

 • ochrana prevodoviek, púmp, motorov, valcov, potrubia počas dopravy a skladovania
 • špeciálne určený na ochranu železa
 •  

  Konzervačný a antikorózny olej  BRANOrol  chráni dvojakým spôsobom:

 • ako olejový film na kovových plochách
 • odvádza malé množstvo účinných antikoróznych látok nad olejovú hladinu, princíp VCI - v uzavretých dutých priestoroch sa utvára trvalo chrániaca atmosféra
 • pri sezónnom vyradení z prevádzky (poľnohospodárske stroje, zariadenia na odpratávanie snehu, lodí)

 

Antikorózny olej na báze minerálnych olejov, bez rozpúšťadiel, vosku, tuku z ovčej vlny, silikónu, neobsahuje ani anorganické prísady.

BRANOrol sa vleje alebo vstrekne do dutín, ktoré majú byť ochránené. Potom sa pokiaľ možno všetky otvory tesne uzavrú.

 

Použitie

 • ochrana prevodoviek, čerpadiel, motorov, valcov, potrubia počas dopravy a skladovania
 • špeciálne určený na ochranu železa

 

Nepoužíva sa na ochranu dutín karosérií automobilov.

Hustota
pri + 20°C: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutia > 180°C
Neutralizačné číslo cca 15
Kinematická viskozita pri + 40°C: 48 mm²/s

Platí pre štandard BRANOROL 32/10; ostatné viskozity na požiadanie. Rust Revenge odstraňovač koroze

Odstraňovač korózie Rust Revenge

Popis produktu

 • rýchlo pôsobiaca, netoxická kvapalina na odstraňovanie hrdze
 • jednoduchá aplikácia namáčaním alebo ponorením
 • pH-neutrálny namáčací roztok bez kyselín
Kontaktujte nás

 • rýchlo pôsobiaca, netoxická kvapalina na odstraňovanie hrdze
 • jednoduchá aplikácia namáčaním alebo ponorením
 • pH-neutrálny namáčací roztok bez kyselín
 • ľahko odstraňuje hrdzu z ponorených dielov
 • odstránenie korózie už od 5 min.

  Výhody
 • jednoduchá aplikácia namáčaním
 • možnosť použitia na viac povrchov
 • je pripravený na okamžité použitie (bez potreby riedenia)
 • odstránenie korózie už od 5 min.
 • na vodnej báze, zdravotne nezávadný, opakovane použiteľný
 • neutrálne pH zabezpečuje šetrné odstránenie korózie bez narušenia štruktúry kovov
 • bezpečné pre ľudí a životné prostredie

 

Použitie

 • ľahko odstraňuje hrdzu z ponorených dielov, ako sú motory, automobilové diely, prevody, ložiská a nástroje

 

Spôsob použitia

 • Ošetrované časti najskôr zbavte zvyškov oleja a nečistôt.
 • Opláchnite a až potom ponorte do nádoby s odstraňovačom korózie Rust Revenge.
 • Zhrdzavenú súčiastku úplne ponorte do prípravku Rust Revenge a nechajte pôsobiť.
 • Dĺžka namáčania sa líši podľa rozsahu korózie.
 • Ľahká povrchová hrdza bude vyžadovať 5-30 min. namáčanie, priemerná až 4 hodiny a hlboko zhrdzavené časti môžu vyžadovať namáčanie až niekoľko hodín.
 • Ideálna teplota prípravku na efektívne odstránenie korózie je 15°C a viac.
 • Po aplikácii produktu Rust Revenge, pred ďalším spracovaním (napr. ochranným náterom) opláchnite diely vodou s mydlom a osušte.
 • Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote -10 °C až 35 °C.
Farba bezfarebný - svetložltý
Konzistencia tekutý vodný roztok
Použitie namočením / ponorením
Balenie po galónoch

1 galón

(3,8 l)

5 galónov 

(18,9 l)

55 galónov 

(208 l)

330 galónov 

(1249 l)

Hmotnosť 1 galónu 8,5 lbs (3,9 kg)
Teplota vznietenia N/A
pH 6.0 - 7.0
Vôňa nepatrná


Antikorozní kapalina BRANOtect A III

Antikorózna kvapalina BRANOtect A III

Popis produktu

 • ochrana všetkých kovových častí sériových a presných výrobkov, strojov, meradiel, nástrojov
 • ochrana všetkých pohyblivých častí pri preprave
 • doba zasychania 2 hodiny
Kontaktujte nás

BRANOtect A III

Tekutý antikorózny prostriedok z rafinátov minerálnych olejov, petrolejových destilátov a antikoróznych prísad; neobsahuje ani silikón ani tuk z ovčej vlny. Produkt sa vyznačuje vynikajúcim vzlínaním, mazacím účinkom a vytesňovaním vody. 

 • ochrana všetkých kovových častí sériových a presných výrobkov, strojov, meradiel, nástrojov
 • ochrana všetkých pohyblivých častí pri preprave
 • doba zasychania 2 hodiny
 • dočasná ochrana proti korózii - doba ochrany vo vhodnom obale a vo vnútri miestnosti 12-24 mesiacov
 • balenie v 10-200 litrových bareloch alebo v sprejoch

 

Výhody

 • na kovových plochách vytvára mimoriadne tenký, ale napriek tomu vysoko účinný prechodný ochranný film
 • pozdĺž kovovej povrchovej plochy pretečie do lícovacích škár, drážok a pórov a vytesní pritom zachytenú vlhkosť
 • je vhodný pre všetky druhy kovov

 

Použitie

 • Nanáša sa ponorením, náterom alebo postrekovaním.
 • Nechať 1-2 h odparovať.
 • Nenanášať na horúce diely.
Hustota
pri +20 °C: 0,81 g/ cm³
Sila filmu cca 2 my
Povaha filmu olejový
Doba schnutia cca 2 hodiny
Úžitkovosť cca 180 m²/l
Bod vzplanutia 61°C
Trieda nebezpečenstva (VbF) A III
Rozpustnosť vo vode benzín špeciál, prostý arómu

 

BRANOtect A III je možné odstrániť všetkými obvyklými čistiacimi a odmasťovacími metódami, pokiaľ je to vôbec vďaka tenkej hrúbke filmu potrebné.

Doba ochrany  je závislá na klíme, stupni znečistenia ovzdušia, čistote kovovej plochy. Ako orientačné body platí pre: 


BRANOtect A III:

 • vo vhodnom prebale, vo vnútri miestnosti: 12 – 24 mesiacov
 • vo vhodnom obale, vonku: 6 – 12 mesiacov
 • voľne ložený vonku pod prístreškom: 4 – 8 týždňov

 

BRANOtect Premium (Export):

 • vo vhodnom prebale, vo vnútri miestnosti: viac ako 5 rokov
 • vo vhodnom obale, vonku: viac ako 5 rokov
 • voľne ložený vonku pod prístreškom: viac ako 5 rokov
 • vonku bez prístrešku: niekoľko mesiacov