Kartónové obálky

Obálky z hladkej alebo vlnitej lepenky zamedzujú, vďaka svojej pevnosti, prehnutiu alebo inému mechanickému poškodeniu pri preprave. Sú preto ideálne na zasielanie prospektov, časopisov, dokumentov, katalógov, fotografií, kalendárov, tlačovín, kníh, DVD, textilu a pod. 

Obálky je možné recyklovať podľa systému triedeného odpadu.

Kontaktujte nás

Produktové portfólio

Kartonová obálka

Kartónové obálky

Popis produktu

 • kartónové obálky z hladkej lepenky so samolepiacim uzáverom
 • vďaka pevnej lepenke ideálna ochrana proti zlomeniu alebo inému mechanickému poškodeniu
 • zasielanie reklamných darčekov, prospektov, katalógov, obrázkov, kníh, CD/DVD atď.
Kontaktujte nás

 • kartónové obálky z hladkej lepenky so samolepiacim uzáverom
 • vďaka pevnej lepenke ideálna ochrana proti zlomeniu alebo inému mechanickému poškodeniu
 • zasielanie reklamných darčekov, prospektov, katalógov, obrázkov, kníh, CD/DVD atď.

  Výhody
 • ochrana proti nárazom a nečistotám
 • ochrana proti pokrčeniu prepravovaného nákladu
 • individuálne použiteľná
 • recyklovateľná