ESD vrecká a vaky

Pri elektronických obvodoch a ich spojoch sa veľmi dramaticky znížila za posledné roky ich veľkosť a naopak sa zvýšila ich náchylnosť k poškodeniu statickou elektrinou. Manipulácia a teória ochrany pred statickým nábojom boli prijaté priemyslom elektroniky od výrobcov mikroprocesorov a teraz sú neoddeliteľnou súčasťou výrobných a servisných prevádzok v oblasti priemyslu elektroniky. 

Antistatické obaly, hlavne vrecká, sú jedným z najviac používaných preventívnych opatrení proti zničeniu výrobkov statickým nábojom. Antistatické obaly a ďalšie materiály ako peny a fólie sa stali v súčasnosti bežnou praxou a osvedčujú sa ako účinná ochrana, ktorá sa oplatí.

Kontaktujte nás

Produktové portfólio

ESD shielding metalické sáčky

ESD metalické vrecká

Popis produktu

 • viacvrstvová fólia zložená z metalizovaného PES a disipatívneho PE
 • chráni SMD proti vlhkosti a poškodeniam
 • s tieniacou vrstvou alumínia
Kontaktujte nás

Vrecká chránia SMD (Surface Mount Device) proti elektrostatickému výboju pri doprave a zasielaní elektronických súčastí, proti vlhkosti a zničeniu.

ESD Shieldingové materiály sú vyrobené ako viacvrstvová fólia zložená z metalizovaného polyesteru a disipatívneho polyetylénu väčšinou s hliníkovou bariérou úplne zamedzujúcou prieniku prúdu.

 • chráni SMD* proti vlhkosti a poškodeniam
 • s tieniacou metalizovanou vrstvou - hliníkové naparovanie
 • vrecká sú ľahko zvariteľné
 • potlačovateľný materiál
 • vnútorná vrstva - nevodivý PE
 • vonkajšia vrstva nevodivý PES
 • potlačovateľný materiál

 

Použitie

Pre elektronické súčiastky je veľkým nebezpečenstvom elektrostatický výboj, ktorý môže súčiastku úplne zničiť. Obal musí byť navrhnutý tak, aby bol statický výboj odvedený čiastočne alebo úplne. Ponúkame materiály, ktoré toto dokážu vďaka špeciálnym prísadám a antistatickým a ESD úpravám. Pred vlastným návrhom balenia je nutné so zákazníkom špecifikovať, aký druh ochrany jeho výrobok vyžaduje. 

Je zvykom odlišovať antistatické materiály aj farebne, teda  ružová farba je u PE a PUR pien, LDPE a bublinkových fólií, kartonplast v antistatickom prevedení ESD býva čierny, ESD shieldingové vrecká majú typicky čierno - metalickú farbu.

 

Najčastejšie sa stretávame s požiadavkou na tieto obalové materiály: 

 • konduktívny  (elektricky vodivý) s povrchovým odporom väčším ako 1x10 3  Ω a menším ako 1x10  Ω
 • disipatívny  (čiastočne vodivý) s povrchovým odporom väčším ako 1x10  Ω a menším ako 1x10 10  Ω
 • elektricky izolačné materiály  s povrchovým odporom väčším alebo rovným 1x10 11  Ω

 

Prevedenie sáčkov

 • Open bag
 • Zip-lock bag
 • lepiaca klopa

 

 

Fyzikálne vlastnosti

Hrúbka 3,1 mils (80 µm) +/- 10%
Pevnosť v ťahu 5800 psy, TD: 6600 psy
Pevnosť v roztrhnutí 2,5 lbs, TD: 85%
Pretiahnutie 80%, TD: 85%
Priepustnosť svetla 40%

 

Elektrické vlastnosti

EMI tienenie >10 dB (1-10GHz)
Odpor 108 - 1011 Ω
Statický rozklad <0,03 s


esd-antistaticke-sacky.jpg

Antistatické vrecká

Popis produktu

 • nevodivé ploché a záložkové vrecká alebo vrecká Zip-lock
 • pre citlivé elektronické súčiastky
 • ochrana pre zasielanie, dopravu a skladovanie
Kontaktujte nás

 • nevodivé ploché a záložkové vrecká alebo vrecká Zip-lock
 • pre citlivé elektronické súčiastky
 • ochrana pre zasielanie, dopravu a skladovanie 
 • k dostaniu s nasledujúcimi štandardnými potlačami: označenie typu, výstražný symbol ESD, symbol recyklácie a č.

 

 

Elektronické výrobky sú veľmi citlivé zariadenia aa ich správne fungovanie ohrozujú najmä otrasy, pády, vlhkosť, prach a už spomínaný statický náboj. Sofistikovanosť a vyššia hodnota tohto typu produktu vyžaduje vyšší stupeň ochrany a preto obal hrá v ochrane elektroniky významnú úlohu. 

Problémy sú s dodržiavaním požadovanej hodnoty povrchového odporu antistatických materiálov, ako sú polyetylénové peny, kartónplastové preklady a mriežky alebo bublinkové fólie. Pre správne zmeranie požadovaného povrchového odporu je nutné používať špeciálne meracie prístroje s veľkou citlivosťou a využívať materiály renomovaných výrobcov. 

Ďalším bodom je dĺžka účinnosti antistatickej ochrany, kedy väčšinou používané materiály majú účinnosť približne 6 – 12 mesiacov. Preto je nutné povrchovú rezistivitu pravidelne merať.

Je zvykom odlišovať antistatické materiály aj farebne, teda  ružová farba je u PE a PUR pien, LDPE a bublinkových fólií, kartonplast v antistatickom prevedení ESD býva čierny, ESD shieldingové vrecká majú typicky čierno - metalickú farbu. 

Pre elektronické súčiastky je veľkým nebezpečenstvom elektrostatický výboj, ktorý môže súčiastku úplne zničiť. Obal musí byť navrhnutý tak, aby bol statický výboj odvedený čiastočne alebo úplne. Ponúkame materiály, ktoré toto dokážu vďaka špeciálnym prísadám a antistatickým a ESD úpravám. Pred vlastným návrhom balenia je nutné so zákazníkom špecifikovať, aký druh ochrany jeho výrobok vyžaduje.

 

Najčastejšie sa stretávame s požiadavkou na tieto obalové materiály: 

 • konduktívny  (elektricky vodivý) s povrchovým odporom väčším ako 1x10 3  Ω a menším ako 1x10 5  Ω
 • disipatívny  (čiastočne vodivý) s povrchovým odporom väčším ako 1x10 5  Ω a menším ako 1x10 10  Ω
 • elektricky izolačné materiály  s povrchovým odporom väčším alebo rovným 1x10 11  Ω

 

Prevedenie sáčkov

 • Open bag
 • Zip lock bag
 • lepiaca klopa