Požiadavka na servis

Našim cieľom je, aby vaše zariadenie dobre fungovalo a všetky vaše požiadavky boli vyriešené čo najskôr. Aby sme ich mohli ihneď spracovať a naplánovať, potrebujeme vašu požiadavku zadať do systému okamžite cez jednoduchý formulár nižšie. V prípade telefonického nahlásenia môže byť zadanie vašej požiadavky a naplánovanie servisu o niečo neskôr.

 

Cenník servisných služieb

Tarif A:  HP Latex 1500, 3x00, R-series 2 700,- Kč / hod 110,- EUR/hod
Tarif B:  HP Scitex FB série, HP Latex 1xx, 3xx a 5xx, Summa F-series, SummaCut, Summa S Class, Kala laminátory, Keencut 1 500,- Kč / hod 60,- EUR/hod
Tarif „Vzdialená servisná asistencia - TeamViewer“ 750,- Kč / hod 30,- EUR/hod
Prepravné náklady technika v záručnej aj pozáručnej dobe stroja 12,- Kč / km 0,50 EUR/km
Paušál Praha 500,- Kč x
Paušál Brno 690,- Kč x
Paušál Bratislava x 22,- EUR
Paušál Košice x 30,- EUR

 

Pracovný čas:  Po – Pi: 8: 00 – 17:00

 

Minimálny účtovaný čas  servisného zásahu je  0,5 hod ., účtuje sa  každá ďalšia začatá polhodina práce . Cestovné  servisného technika sa počíta od jedného z miest, ktorému je miesto servisného zásahu najbližšie (Praha, Brno, Bratislava, Košice). Všetky  servisné zásahy mimo pracovného času  budú účtované za dvojnásobok uvedenej ceny.

*Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Preventívna údržba tlačiarní a rezacích plotrov 

Odporúčame vám predchádzať potrebe vynúteného servisu a prerušeniu výroby. Objednajte si servisnú preventívnu údržbu, pracujte v pohode a bez nečakaných prekvapení.