Reklamácia

Pokiaľ ste zistili závadu na u nás zakúpenom materiáli, sme pripravení reklamáciu bezodkladne vyriešiť. Potrebujeme od vás iba vyplniť jednoduchý formulár nižšie. Akonáhle sa reklamácia odoslaním formulára dostane do systému, budeme sa jej venovať a ozveme sa vám späť pre prípadné doplnenie informácií.

Aby mohla byť reklamácia úspešná, potrebujeme výrobné číslo šarže (sériové číslo), foto závady a dostatočne veľkú vzorku, na ktorej sa závada prejavuje. O tieto doplňujúce informácie vás požiadame pri potvrdení prijatia reklamácie.