Správy, Novinky a udalosti, Tlačové správy, Informácie o spoločnosti

Nová akcionárska štruktúra skupiny Antalis

31 mar 2020 — Oznam, akcionári, štruktúra, Kokusai Pulp and Paper
Tlačiť
photo_header_kokusai.jpg

Dokončenie procesu zameraného na novú vlastnícku štruktúru spoločnosti Antalis, spolu s podpisom dohody o predajnej opcii zo strany spoločnosti Kokusai Pulp and Paper na kúpu všetkých akcií vlastnených spoločnosťou Sequana, majoritným akcionárom spoločnosti Antalis, ďalej dohody o kúpe akcií na zakúpenie všetkých akcií vlastnených spoločností Bpifrance Participations, a dohody o reštrukturalizácii so spoločnosťou Antalis a poskytovateľmi jej existujúcej združenej úverovej línie. Po ukončení oznámených transakcií predloží spoločnosť Kokusai Pulp and Paper zjednodušenú ponuku na kúpu všetkých zostávajúcich akcií spoločnosti Antalis.

Dokončenie procesu zameraného na novú vlastnícku štruktúru spoločnosti Antalis, spolu s podpisom dohody o predajnej opcii zo strany spoločnosti Kokusai Pulp and Paper na kúpu všetkých akcií vlastnených spoločnosťou Sequana, majoritným akcionárom spoločnosti Antalis, ďalej dohody o kúpe akcií na zakúpenie všetkých akcií vlastnených spoločností Bpifrance Participations, a dohody o reštrukturalizácii so spoločnosťou Antalis a poskytovateľmi jej existujúcej združenej úverovej línie. Po ukončení oznámených transakcií predloží spoločnosť Kokusai Pulp and Paper zjednodušenú ponuku na kúpu všetkých zostávajúcich akcií spoločnosti Antalis.

Spoločnosť Antalis bola informovaná o podpise záväznej dohody o predajnej opcii, ktorú 31. marca 2020 podpísala spoločnosť Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (Tokio, Japonsko, ďalej uvádzaná ako "KPP"), popredný distribútor papiera v Japonsku, Ázii a Austrálii, na kúpu všetkých akcií vlastnených spoločnosťou Sequana, majoritným akcionárom spoločnosti Antalis, čo reprezentuje 75,2% základného imania a 82,5% hlasovacích práv, za cenu 0,10 EUR za akciu. Spoločnosť Antalis bola tiež informovaná, že spoločnosti KPP a Bpifrance Participations podpísali 31. marca 2020 dohodu o kúpe akcií, podľa ktorej KPP zakúpia všetky akcie vlastnené spoločnosťou Bpifrance Participations, ktoré reprezentujú 8.5% základného imania a hlasovacích práv spoločnosti Antalis, za cenu 0,40 EUR za akciu, výhradne za predpokladu prevod akcií vlastnených spoločnosťou Sequana na KPP.

 

KPP je popredný japonský distribútor papiera, ktorý operuje v Japonsku, Ázii a Austrálii, s objemom predaja vo výške približne 3.2 miliardy €. Akcie KPP sú kótované na Tokijskej burze (Kabutocho, Tokio, ISIN JP3293350009).

 

Realizácia predajné opcie zo strany spoločnosti Sequana je podmienená vydaním stanovísk Európskej rady zamestnancov Antalis a súdnym príkazom dohliadajúceho sudcu (vymenovaného Obchodnom súdom v Nanterre k dohľadu nad likvidáciou spoločnosti Sequana). Prevod akcií bude takisto podliehať uvoľnenie záložných práv zo strany spoločností Bpifrance Participations a Impala Security Solutions B. V. na akcie spoločnosti Antalis v súčasnosti držané spoločností Sequana a ďalším obvyklým odkladným podmienkam. Transakcia nepodlieha schváleniu zo strany francúzskeho, európskeho alebo zahraničného úradu pre hospodársku súťaž, ktorý je poverený kontrolou fúzií podnikov.

 

Súbežne sa záväznou dohodou bola medzi spoločnosťami KPP, Antalis a poskytovateľmi existujúceho úverového rámca spoločnosti Antalis podpísaná dohoda o reštrukturalizácii, ktorá prostredníctvom nového financovania poskytnutého bankou Mizuho Bank zaistí refinancovanie neuhradené čiastky úverového rámca vo výške 100 miliónov € a odpísania zostávajúcej časti. Tento odpis je najmä podmienený úspešnou akvizíciou akcií, ktoré spoločnosti Sequana a Bpifrance Participations 'vlastnej v spoločnosti Antalis, zo strany KPP. Pre orientáciu, neuhradené suma úverového rámca predstavovala k 31. decembru 2019 287.1 miliónov €.

 

KPP sa zaviazala, že po prevode akcií vlastnených spoločnosťami Sequana a Bpifrance Participations v súlade s článkom 234-2 Všeobecného nariadenia AMF začne zjednodušené verejnú súťaž na kúpu všetkých zostávajúcich akcií spoločnosti Antalis v hotovosti (ďalej uvádzané ako "výberové konanie"), čo predstavuje 16 , 3% základného imania, a to za cenu 0,73 EUR za akciu. KPP má v úmysle požadovať na konci výberového konania vylúčenie menšinových akcionárov ( "squeeze-out") za predpokladu, že budú splnené predpísané podmienky.

 

Predstavenstvo spoločnosti Antalis sa zišlo 30. marca 2020 a privítalo plánované zlúčenie s KPP, ktoré znamená úspešné zakončenie procesu, kedy spoločnosť Antalis hľadala novú štruktúru vlastníctva zameranú na podporu realizácie jej strategického plánu. Akvizičné návrh predložený skupinou KPP bol vybraný v otvorenom a konkurenčnom procesu.

 

Predstavenstvo spoločnosti Antalis zriadilo dočasný výbor, ktorý tvorí väčšina nezávislých riaditeľov (ako ho definuje kódex pre riadenie a správu spoločnosti Afep-MEDEF), aby vymenoval nezávislého znalca a dohliadal nad jeho činnosťou. Členkami tohto dočasného výboru sú pani Clare Chatfield, pani Delphine Drouets, pani Christine Mondollot a pani Cécile Helme-Guizon. Predstavenstvo spoločnosti Antalis vymenovalo na odporúčanie dočasného výboru ako nezávislého znalca audítorskú firmu Finexsi, ktorá predloží správu o finančných parametroch výberového konania a následnom vylúčení minoritných akcionárov ( "squeeze-out") v rámci článkov 261-1 I a II Všeobecného nariadenia AMF.

 

Očakáva sa, že akvizícia spoločnosti Antalis spoločnosťou KPP prinesie spoločnosti celosvetovo vedúce postavenie v oblasti distribúcie papiera, priemyselných obalov a materiálov pre divíziu Visual Communication na štyroch svetadieloch - v Ázii, Európe, Austrálii a Latinskej Amerike - s posilnenou ponukou výrobkov a služieb zákazníkom, dodávateľom vo všetkých sektoroch a zemepisných oblastiach. Novovytvorená Skupina by mala generovať ročný obrat vo výške zhruba 5,3 miliárd €, vrátane 3,3 miliónov ton predaného papiera.

 

Hervé Poncin, generálny riaditeľ spoločnosti Antalis, poznamenal:

"Spoločnosť Antalis, jej manažment a zamestnanci sú veľmi potešení týmto zlúčením s KPP, ktoré jej dovolia otvoriť novú kapitolu v jej medzinárodnom vývoji. To poskytne spoločnosti Antalis potrebné prostriedky na podporu jej rozvoja a posilní jej postavenie na trhu. "

 

Pascal Lebard, predseda predstavenstva spoločnosti Antalis, poznamenal:

"Predstavenstvo spoločnosti Antalis s potešením privítalo oporu poskytnutú KPP, ktorá by mala spoločnosti umožniť získať dlhodobého akcionára, ktorý bude podporovať jej budúci rozvoj. Toto zlúčenie, navyše s distribučnou spoločnosťou, znamená pre spoločnosť Antalis zavŕšenie vyhľadávania nového akcionára. "

 

Spoločnosť Sequana je zastúpená pánom Maître Christophe Basse (SELARL C. Basse), ktorý bol rozsudkom Obchodného súdu v Nanterre z 15. mája 2019 menovaný likvidátorom spoločnosti Sequana.

 

Ako poradca pri tejto transakcii pôsobí spoločnosť Goldman Sachs.

 

O spoločnosti Antalis

Antalis (Euronext Paríž: ANTA) je vedúcou skupinou v B2B distribúcii papiera (celosvetovo číslo 1 mimo Spojené štáty) a priemyselných obalov a číslom 2 v distribúcii prostriedkov pre vizuálnu komunikáciu v Európe. V roku 2019 Skupina ohlásila objem predaja vo výške 2,1 miliardy € a zamestnávala 4.700 ľudí, ktorí poskytovali servis viac ako 115 000 zákazníkom spoločností a tlačiarní v 39 krajinách. Prostredníctvom svojich 117 distribučných centier spoločnosť Antalis realizuje okolo 11 000 dodávok denne po celej svete a v roku 2019 distribuovala 1,1 miliónov ton papiera.

 

Kontakt: analytici a investori                                              Kontakt pre média

Steve McCue                                                                        Image Sept

+33 (0)1 58 04 21 90                                                         Claire Doligez

contact@antalis.com                                                            +33 (0)1 53 70 74 25

www.antalis.com                                                                   cdoligez@image7.fr

COVID-19 je nákazlivý druh vírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie. Tento nový vírus môže spôsobiť symptómy ako kašeľ, horúčka, bolesti kĺbov, svalov, únavu a sťažené dýchanie. Všetky aktuálne informácie, týkajúce sa COVID-19, nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.
 

COVID-19.jpg