ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

green-star-259x162.jpg

System Green StarTM

Spísať definíciu toho, čo presne znamená ekologicky zodpovedný výrobok, je skutočnou výzvou. Definícia musí byť dostatočne jednoduchá a prístupná i laickej verejnosti; ak chcete, takpovediac vysvetľujúce sama seba; avšak zároveň musí zostať dostatočne tvárna, aby zahrnula všetky úrovne ekologickej zodpovednosti a nebolo možné ju čokoľvek vytknúť. Práve s cieľom vyhovieť týmto kritériám vyvinula skupina Antalis Green Star System.
 

 

Všetko o Antalis Green Star System v jednej minúte.

>> Ďalšie zaujímavé videá nájdete TU <<

 

Tento systém vychádza zo všeobecne uznávaného referenčného bodu, ktorý je ľahko uchopiteľný pre netechnické publikum, ktoré nemusia mať nevyhnutne znalosti potrebné pre orientáciu v súčasnom boome zelených certifikátov.

Green Star System naďalej zobrazuje kľúčové informácie o pôvode celulózy i o výrobnom procese a prideľuje každému výrobku z papiera od jednej hviezdy až po päť, podľa toho, akého environmentálneho výkonu dosahuje.

Green Star System reflektuje komplexnosť ekologicky zodpovedného produktu, s ktorým sa technicky založené publikum stretáva, ale podáva informácie v zjednodušenej podobe pomocou hodnotiaceho systému, ktorý je uchopiteľný pre všetkých príjemcov.

Vďaka tomu tento systém vysvetľuje seba samého a spoločnosti ho môžu využívať za účelom komunikácie o svojich snahách v oblasti životného prostredia, bez toho, aby potenciálne vznikalo nedorozumenia.

Kliknite tu a objavte viac informácií v dokumente Green White paper a v tzv. Zelenej brožúre.

 

GSS-schema-760x455.png

* Podľa kritérií a štandardov FSC® alebo PEFC.
** Zvyšné percento spĺňa požiadavky podľa štandardov FSC® alebo PEFC.