Ako popredný medzinárodný distribútor papiera, obalových materiálov a produktov pre vizuálnu komunikáciu sme si vedomí, že pri našom rozvoji musíme brať ohľad aj na hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy.

antalis-env-environnement-2.jpgCSR stratégia

Inšpirujeme a vedieme

antalis-env-environnement-4.jpgEko-zodpovedné produkty

Preskúmajte našich 5 značiek recyklovaných papierov

antalis-env-environnement-5.jpgGreen connection

Nastavujeme jasné a zrozumiteľné štandardy

antalis-env-environnement-6.jpgGreen Star System ™

Systém hodnotenia eko-zodpovednosti produktov

 

ekoznacky.jpgEnvironmentálne značky

Ste stratení v džungli certifikácií a osvedčení?

antalis-env-environnement-3.jpgAntrak

Udržateľný dodávateľský reťazec Antalis