PO - PI, od 8:00 do 16:00 hod
Kontaktujte nás

Ste stratení v džungli certifikácií a osvedčení?

Environmentálnych značiek, ktoré sa používajú v spojení s našimi produktmi, je mnoho. Pozrite sa čo znamenaju:

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)


The Forest Stewardship Council® (FSC®) je medzinárodná nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu zodpovedného lesného hospodárstva po celom svete. FSC® definuje štandardy založené na dohodnutých princípoch zodpovedného lesného hospodárenia, ktoré sú podporované environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými subjektmi.
 

PEFC.jpg

PEFC™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Certifikácia PEFCTM zaručuje, že papier, ktorý používate, je vyrobený z buničiny vyrobenej výlučne z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, v súlade s postupmi zlučiteľnými s ochranou lesných zdrojov a ekonomickým a sociálnym blahobytom dotknutých obyvateľov.

 

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Papier vyrábaný bez použitia chlóru v recyklovanom procese bielenia.

EU.jpg

EU ECOLABEL

European Ecolabel je certifikácia riadená Európskou komisiou s nezávislými a nestrannými národnými organizáciami zodpovednými za napĺňanie požiadaviek tejto certifikácie na národnej úrovni. Značka EU Ecolabel zaručuje, že výroba papiera má iba malý vplyv na životné prostredie (menej emisií do vzduchu a vody, redukuje spotrebu energie a znižuje produkciu odpadu).