Ste stratení v džungli certifikácií a osvedčení?

Environmentálnych značiek, ktoré sa používajú v spojení s našimi produktmi, je mnoho. Pozrite sa čo znamenaju:

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)


The Forest Stewardship Council® (FSC®) je medzinárodná nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu zodpovedného lesného hospodárstva po celom svete. FSC® definuje štandardy založené na dohodnutých princípoch zodpovedného lesného hospodárenia, ktoré sú podporované environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými subjektmi.
 

PEFC.jpg

PEFC™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Certifikácia PEFCTM zaručuje, že papier, ktorý používate, je vyrobený z buničiny vyrobenej výlučne z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, v súlade s postupmi zlučiteľnými s ochranou lesných zdrojov a ekonomickým a sociálnym blahobytom dotknutých obyvateľov.

 

9001_200x200.jpg (Druck)

ISO 9001:2015

Spoločnosť Antalis, a.s. získala certifikát systému managmentu kvality ISO 9001:2015. Certifikát je platný pre nasledujúci rozsah: Nakupovanie, skladovanie, distribúcia a predaj tovaru a služby spojené s predajom tovaru v oblasti polygrafického, obalového a reklamného priemyslu.
 

EU.jpg

EU ECOLABEL

European Ecolabel je certifikácia riadená Európskou komisiou s nezávislými a nestrannými národnými organizáciami zodpovednými za napĺňanie požiadaviek tejto certifikácie na národnej úrovni. Značka EU Ecolabel zaručuje, že výroba papiera má iba malý vplyv na životné prostredie (menej emisií do vzduchu a vody, redukuje spotrebu energie a znižuje produkciu odpadu).PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Papier vyrábaný bez použitia chlóru v recyklovanom procese bielenia.