Antalis si kladie za cieľ stať sa zeleným lídrom v oblasti papiera a materiálov pre vizuálnu komunikáciu, stanovením jasných a čitateľných štandardov.

img-green-connection-1.jpg

Green Connection

Skupina Antalis vždy úzko spolupracovala so svojimi dodávateľmi, zákazníkmi a ďalšími zúčastnenými s cieľom zdieľať inovácie, pridanú hodnotu a najlepšie skúsenosti v oblasti životného prostredia. Vždy tiež podporovala snahy o udržateľný rozvoj svojich dcérskych spoločností prostredníctvom lokálnych iniciatív.

Aby sme zaistili, že všetky tieto opatrenia spája jednotné poslanie, a stanovili dôslednú stratégiu ekologickej zodpovednosti na úrovni skupiny, predstavil Antalis zelenú firemnú identitu nazvanú "Antalis Green Connection". V praxi to znamená, že v komunikácii všetkých ekologicky zodpovedných projektov či iniciatív je použitá "zelená známka" - ľahko rozpoznateľné logo, ktoré sa objavuje na všetkých materiáloch, produktových brožúrach a letákoch a odlišuje našu spoločnosť od konkurencie.

Iniciatívy, ktoré nesú zelenú známku Antalis a podporujú cieľ skupiny, ktorým je ísť príkladom v zodpovednosti za ochranu životného prostredia:

img-green-connection-2.jpg

Green Star System™

Jednoduchý a prepracovaný systém, ktorý vyhodnocuje mieru ekologickej zodpovednosti jednotlivých druhov papiera a materiálov pre vizuálnu komunikáciu. Tento nástroj zohľadňuje pôvod vlákna, výrobný proces aj možnosti recyklácie. Každý produkt je ohodnotený jednou až piatimi hviezdičkami na základe jeho vplyvu na životné prostredie. Pre lepšiu sledovateľnosť vytvoril Antalis platformu dodávateľov Antrak, ktorá zaručuje, že produkt pochádza zo zodpovedného dodávateľského reťazca.

img-green-connection-6.jpg

Ekologicky šetrné produkty

Antalis vytvoril jednu z najrozsiahlejších ponúk ekologicky šetrných papierov, ktoré možno použiť pre všetky druhy tlačových a dokončovacích techník a ktoré spĺňajú veľmi prísne ekologické normy. To umožňuje korporátnym zákazníkom ľahko integrovať využitie papiera do svojej CSR politiky pri zachovaní priaznivej ceny aj kvality.

img-green-connection-5.jpg

Multi-site FSC® a PEFC certification

Okrem toho, že sa Antalis sústredí na produkty ohľaduplné k životnému prostrediu, venuje pozornosť aj ekologickým opatreniam v dodávateľskom reťazci. Je prvým predajcom papiera na trhu, ktorý zaviedol multi-site certifikácia FSC® a PEFC, aby zabezpečil plnú dohľadateľnosť a transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci. Prebiehajú audity systémov logistických (označovania, oddelené skladovanie výrobkov, doručovanie) aj informačných (odkazovanie, produktové kategórie ...) a marketingových a obchodných procesov (použitie firemných log, školenia). Použitie noriem znamená, že všetky certifikované krajiny musia spĺňať rovnaké požiadavky na ochranu životného prostredia. V súčasnej dobe je súčasťou tohto programu 32 pobočiek spoločnosti Antalis.

Zelené nástroje

Ako ekologický vodca spoločnosť Antalis neustále vyvíja a propaguje niekoľko nástrojov na podporu a uľahčenie komunikácie o vplyve papiera na životné prostredie. Objavte ich a podľa potreby ich zdieľajte. Dynamické video o mýtoch a predsudkoch o papieri a ekologickej zodpovednosti. Pozrite sa na video, budete prekvapení! Papierenský priemysel je jedným z najekologických odvetví a prispieva k obnove lesných porastov.

The green white paper

Learn more about what is eco-responsible paper really.

Eco-Act Study

Look at several concrete examples and check what is the real impact of recycled paper on the total cost of your printing communication project.

Environmental brochures, swatches and sample books

Product brochures provide users with clear, concise information on the technical characteristics and application possibilities of each brand while providing samples and swatches allows users to touch and handle the products and gauge their potential.

Environmentálna kalkulačka

Prezrite si niekoľko konkrétnych príkladov a zistite, aký je skutočný vplyv recyklovaného papiera na celkové náklady vášho projektu tlačovej komunikácie.

Otvoriť kalkulačku
eShop