Patríme medzi najväčších európskych distribútorov papiera, obalov a materiálov pre vizuálnu komunikáciu pre profesionálov. Kariérny rozvoj, vzdelávanie a šírka pracovných príležitostí: presvedčte sa, prečo je Antalis vyhľadávaným zamestnávateľom!

  • Získavajte stále nové zručnosti.

Veríme v osobný rast a pre každého zamestnanca zostavujeme program individuálneho vzdelávania. Chceme vám pomáhať v budovaní vašej budúcnosti v spoločnosti Antalis.

  • Majte široké možnosti pracovného uplatnenia.

Naše portfólio viac ako 200 značiek pokrýva najrôznejšie segmenty trhu. Aj vďaka tomu vám dokážeme ponúknuť veľa kariérnych presunov – záleží len na vašich schopnostiach a skúsenostiach.

  • Pracujte pre zodpovednú a angažovanú spoločnosť.

Usilujeme sa o udržateľný rast, ktorý sa opiera o naše zodpovedné správanie k životnému prostrediu.

  • Pracujte v medzinárodnom prostredí.

V poprednej európskej spoločnosti máte príležitosť uplatniť sa v rôznych krajinách po celom svete.

  • Čerpajte z korporátnej kultúry založenej na tímovej práci.

Tímovú prácu máme v krvi. Je pre nás kľúčovou hodnotou, osou, okolo ktorej sa u nás točí úplne všetko. Každý deň fungujeme ako kolektív a vzájomne spolupracujeme.

  • Staňte sa strojcom úspechu.

Každý člen tímu, bez ohľadu na to, na ktorej pozícii v našej spoločnosti pracuje, je pre náš spoločný výkon dôležitý.