• Získavanie zamestnancov

Pre získavanie nových kolegov platí jednotná politika v celej našej spoločnosti. Uľahčuje sa tým medzinárodná mobilita a ľahšie získavame nové talenty.

  • Adaptácia

Vaším prvým dňom u nás venujeme osobitnú starostlivosť. Integrácia je pre vašu kariéru kľúčová. Hneď od prvého dňa pomáhame každému zamestnancovi spoznať našu spoločnosť a so všetkým sa dôkladne zoznámiť.

  • Hodnotenie výkonu

Individuálna a kolektívna výkonnosť zamestnancov je vyhodnocovaná vo všetkých pobočkách našej spoločnosti zhodne. Rovnako tak kladieme dôraz na jednotnú evidenciu potrieb osobného rozvoja všetkých našich pracovníkov.

  • Rozvoj zamestnancov

Riadenie výkonnosti umožňuje rozpoznávať potreby rozvoja našich zamestnancov. Individuálne nastavené programy rozvoja pomáhajú posilňovať zamestnateľnosť a podporujú stratégiu spoločnosti na lokálnej aj globálnej úrovni.

  • Podpora talentov

Zaviedli sme do praxe stratégiu získavania osobného rozvoja a stabilizácie talentovaných zamestnancov. Definovali sme zručnosti, ktoré potrebujeme pre zvládanie aktuálnych aj budúcich výziev, a zaviedli program rozvoja zamestnancov podporujúci mobilitu vo vnútri spoločnosti.

  • Váš názor

Naším trvalým cieľom je skvalitňovať politiku ľudských zdrojov. Formou prieskumov spokojnosti preto pravidelne získavame spätnú väzbu od našich zamestnancov.